top of page
Fot._4._Elewacja_północna_i_zachodnia_po

Klub Fotograficzny ATEST 70 rozpoczął swoją działalność w roku 1970. Regularnie organizował plenery, konkursy i wystawy. Wchodził w skład Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce.Był kiedyś   prężnie działającym klubem i prezentował wysokie walory artystyczne na skale nie tylko kraju. Wielu członków ówczesnego klubu zajmuje się fotografią do dzisiaj, również zawodowo. Klubową działalność zawiesił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po przemianach w Polsce znowu w Jarosławskim MOK reaktywowano klub. 

    Obecny Atest 70 to tylko z nazwy, klub niewiele ma wspólnego z lat 70-tych. Nigdzie nie jest zrzeszony Pracownik MOK Krzyszytof Mruk obecnie od  2007 roku przy pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu reaktywował swoją działalność.  Zaowocowało to także wznowieniem pięknej tradycji przez  MOK w  Jarosławiu i Klub Fotograficzny ATEST 70 konkursu FOTOGRAFICZNEGO „Tylko Jedno Zdjęcie” – Konfrontacje Fotograficzne i tak trwało do 2014 r.   

Od 2014 r. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny pod patronatem FIAP i RP organizowany jest tylko przez Miejski Ośrodek Kultury  w  Jarosławiu ul.Plac Mickiewicza 6, prowadzenie powierzono Krzysztofowi Peszko  AFRP i sekretarzowi konkursu  mgr Marzenie Stec.

 

  

  Konfrontacje Fotograficzne zostały wznowione w 2008 roku z inicjatywy pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Teresy Piątek i instruktora fotografii Krzysztofa Mruka. Podobnie jak przed laty organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu i Klub Fotograficzny „Atest 70” pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” i co najważniejsze Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP.  Organizatorzy od 1996 roku z przerwami starali się o uzyskanie tego patronatu i udało się to niewątpliwie przy ogromnym wsparciu wspomnianej już prestiżowej Organizacji Fotograficznej - „Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej”, która wysoko oceniła przeprowadzenie Konfrontacji przez ostatnie lata. Trzeba nadmienić, że jest to dla Organizatorów olbrzymie wyróżnienie, które w znaczący sposób podnosi rangę konkursu, a tym samym staje się wizytówką kulturalną Ośrodka i służy promocji samego Miasta Jarosławia!.
Celem konkursu są konfrontacje postaw twórczych fotografików polskich i zagranicznych, jak również osób, które amatorsko zajmują się fotografią. Ukazanie współczesnych tendencji i kierunków rozwoju fotografii, dokonaniu wyboru tej jednej najlepszej zdaniem artysty pracy, co nie jest wcale łatwym jak się okazuje zadaniem.
     Z roku na rok poszerza się grono osób zainteresowanych udziałem w konfrontacjach zarówno w Polsce jak i za granicą.
h

Efektem finałowym jest miesięczna ekspozycja najlepszych, nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w galerii RYNEK 6 należącej do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.
W rozreklamowaniu i promocji konfrontacji niezwykle pomocne okazały się media: telewizje internetowe: Twoja TV Jarosław, POD24.pl, redakcje gazet lokalnych tj.
Gazety Jarosławskiej, Nowin i Trendów Podkarpackich oraz Twoje Radio PWSZ – Jarosław jak również Życie Kolorado – miesięcznik dla Polonii Amerykańskiej ukazujący się w 6 stanach Ameryki.
Zarówno konkurs jak i nasze miasto ma za zadanie kontynuowanie bogatej tradycji konkursu (liczącej sobie z przerwami  40 lat) i utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego dzięki temu Konfrontacje Fotograficzne zaistniały na mapie znaczących inicjatyw kulturalnych w naszym mieście kształtując fotografię na najwyższym, światowym poziom.

      Sekretarz konkursu​

     mgr Marzena Stęc​

 Główny Instruktor MOK​

Komisarz konkursu Krzysztofa Peszko AFRP.

Konkurs i potem wystawy pokonkursowe to " światowa uczta fotografii" na którą zjeżdżają się fotograficy z Polski jak i z państw ościennych naszego regionu.

Z roku na rok przybywa uczestników, pojawiają się kolejne państwa, nawet te bardzo odległe (np. Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur). Wzrasta poziom fotografii jak również wymagania FIAP jakim Miejski Ośrodek Kultury jako organizator musi sprostać.

W różnorodnej obsadzie Jury wybiera te najlepsze wyselekcjonowane fotografie, które są potem oglądane w galerii wystawienniczej MOK Rynek 6 w Jarosławiu jak i wydrukowane w profesjonalnym katalogu, a za organizacje całości konkursu FIAP przydziela się nam 4 **** , co świadczy o randze konkursu. Kolejna edycja w 2015 r. była szczególna i się sprawdziła prace zgłaszane na Tylko Jedno Zdjęcie były przysyłane elektronicznie.

Co roku wzbijamy się w kierunku najlepszych konkursów światowych i tak rok 2016 to wprowadzony katalog elektroniczny w PDF. Dzięki temu natychmiast każdy uczestnik mógł sobie ściągnąć katalog z naszej strony www.tylkojednozdjecie.pl ale zarazem katalog pokonkursowy już nie dociera po paru miesiącach do uczestnika ale natychmiast co było kiedyś dużym problemem i z naszej strony niedosytem. Dziś każdy kto chce pooglądać najlepsze fotografie z naszego konkursu i danego roku będzie sobie mógł ściągnąć katalog elektroniczny z naszej strony.

2017 do konkursu wprowadzana jest najnowsza aplikacja, z której korzystają najlepsze konkursy fotograficzne na naszym globie a zarazem otrzymujemy kolejny certyfikat organizacyjny ,,International Association of Art Photographers” IPPA ,automatycznie wpływa 9 kolejnych nagród dla naszych artystów.

bottom of page